Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα

Έχετε επιχείρηση και θέλετε άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα; Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους απαιτεί μία επιπλέον διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

Απαιτούνται σχέδια σε δύο κλίμακες από μηχανικό, υποβολή αίτησης, τήρηση χρονοδιαγράμματος, κατάθεση τέλους κτλ. Οι επιχειρήσεις με άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα υποχρεούνται και σε διαγράμμιση του πεζοδρομημένου χώρου που χρησιμοποιούν και έχουν την ευθύνη της διατήρησης αυτής της διαγράμμισης.

Η Foodlaw Consulting έχει αναλάβει πλήθος αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για την αποστολή μιας προσφοράς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης σας.


footer new

footer test