Άδεια παιδότοπου

Για την έκδοση άδειας παιδότοπου, οι βασικότερες ενέργειες αφορούν υποβολή αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατάθεση παραβόλου στο ταμείο του δήμου, σχέδια από μηχανικό με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, οικοδομική άδεια, αποτύπωση εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, βεβαιώσεις ελέγχου για τη συµµόρφωση των εξοπλισµών προς τα πρότυπα ασφαλείας, υπεύθυνες δηλώσειςθεωρημένες κ.α. Ειδικές διατάξεις αφορούν αλλοδαπούς και ομογενείς.

Για ίδρυση εταιρίας παιδότοπου τα προαπαιτούμενα διαφέρουν & είναι περισσότερα. Η Νομοθεσία επιτρέπει  στο χώρο διαμονής του παιδότοπου τη διάθεση ειδών κυλικείου - Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου γεύματος.  Στον κλειστό παιδότοπο, όπως και σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το κάπνισµα απαγορεύεται.


footer new

footer test