Ισχυρισμοί Υγείας και Διατροφής

Οι ισχυρισμοί υγείας και διατροφής δεν είναι εύκολο να συνταχθούν από κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με τη νομοθεσία των τροφίμων.

Η νομοθεσία περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας συνεχώς επικαιροποιείται με αποτέλεσμα να καταργούνται παλιότεροι ισχυρισμοί υγείας και να ενσωματώνονται νεότεροι.

Μπροστά σε αυτά τα νέα δεδομένα ο επιχειρηματίας τροφίμων μπορεί να μη γνωρίζει τι ακριβώς εικόνα πρέπει να έχει η ετικέτα του προϊόντος του, ώστε να είναι εναρμονισμένη με τη νομοθεσία.

Η Foodlaw Consulting, διαθέτει την τεχνική και νομική γνώση και έχοντας πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία των τροφίμων αναλαμβάνει την υπεύθυνη σύνταξη της επισήμανσης τροφίμων με σωστά διατυπωμένους ισχυρισμούς υγείας και διατροφής.

Η δημιουργία επιστημονικά και νομικά ορθής και ολοκληρωμένης επισήμανσης αποτελεί για εμάς το καθημερινό αντικείμενο της δουλειάς μας.


footer new

footer test