Υποχρεωτικά αρχεία τεκμηρίωσης

Δε γνωρίζετε ποια είναι τα υποχρεωτικά αρχεία τεκμηρίωσης που θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένα για να τα δίνετε στον κρατικό έλεγχο όταν σας ζητώνται;

Η Foodlaw Consulting μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το τι επιβάλλει η νομοθεσία σε κάθε επιχείρηση τροφίμων να αρχειοθετεί, να σας  προετοιμάσει όλον τον φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα και να σας υποδείξει πώς αυτά συμπληρώνονται για να είναι σωστά και έγκυρα.

Επισημαίνεται ότι τα αρχεία υγιεινής-υποχρεωτικά αρχεία τεκμηρίωσης είναι το πρώτο πράγμα που ζητείται πλέον κατά τους ελέγχους των κρατικών υπηρεσιών και η μη τήρηση αυτών έχει φέρει πολλές επιχειρήσεις έως τώρα σε δύσκολη θέση, λόγω κυρώσεων και προστίμων που τους επιβάλλονται.


footer new

footer test