Άδεια μουσικής (γνωστοποίηση χρήσης μουσικής)

Η χρήση μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται πλέον χωρίς να απαιτείται έκδοση επιπλέον άδειας.

Ο ενδιαφερόμενος κατά τη διαδικασία γνωστοποίησης της αδείας συμπεριλαμβάνει σε ειδικό πεδίο και τη δήλωση χρήσης μουσικής για το κατάστημα του. Για παλαιότερες άδειες λειτουργίας, απαιτείται νέα γνωστοποίηση για τη χρήση μουσικής.

Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία. Για υπαίθριους χώρους η συνεργασία με μηχανικό εξειδικευμένο σε θέματα ακουστικής και ηχομόνωσης είναι αναγκαία για τη σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης για χρήση μουσικής, σύμφωνης µε τις υγειονομικές διατάξεις.

Η Foodlaw Consulting έχει αναλάβει πλήθος αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για την αποστολή μιας προσφοράς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης σας.


footer new

footer test