Foodlaw consulting


Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρήσεων τροφίμων

Foodlaw Consulting

Με εμπειρία ετών δίπλα σας έγκαιρα και έγκυρα


Διαχείριση υγειονομικών θεμάτων


Απευθυνθείτε στους ειδικούς...

Νομοθεσία βιταμινών και ανόργανων συστατικών στα τρόφιμα

Για πιο επικαιροποιημένη νομοθεσία τροφίμων επικοινωνήστε με τη Foodlaw Consulting πατώντας εδώ.

 

Μια ευρεία κατηγορία θρεπτικών και άλλων συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή τροφίμων είναι οι βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των ιχνοστοιχείων), αμινοξέα, απαραίτητα λιπαρά οξέα, διαιτητικές ίνες, κλπ.

Η προσθήκη βιταμινών, ανόργανων συστατικών και άλλων ουσιών στα τρόφιμα ρυθμίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1925/2006, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2007. Το Παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο με τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά που επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιμα. Το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τις μορφές των βιταμινών και των ανόργανων ουσιών που επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιμα, ενώ το Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει ουσίες των οποίων η προσθήκη στα τρόφιμα απαγορεύεται (Μέρος Α) ή έχει περιορισμένη χρήση (Μέρος Β) ή είναι υπό κοινοτική διερεύνηση (Μέρος Γ).

Η προσθήκη βιταμίνης ή ανόργανου συστατικού σε τρόφιμο πρέπει να επιφέρει την παρουσία αυτής της βιταμίνης ή του ανόργανου συστατικού στο τρόφιμο σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα της Οδηγίας 90/496/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλέπε Επισήμανση και συσκευασία τροφίμων, Διατροφική επισήμανση). 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η διατροφική επισήμανση των τροφίμων στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και ανόργανα συστατικά είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι σύμφωνη με την Οδηγία 90/496/ΕΟΚ (βλέπε Επισήμανση και συσκευασία τροφίμων, Διατροφική επισήμανση).

Όταν πρόκειται να διατυπωθεί στην επισήμανση του τροφίμου ισχυρισμός διατροφής ή/και υγείας, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 1924/2006 (βλέπε .Όσον αφορά στα κριτήρια καθαρότητας των σκευασμάτων των βιταμινών και των ανόργανων ουσιών του παραρτήματος ΙΙ για προσθήκη τους σε τρόφιμα, θα εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από άλλες κοινοτικές νομοθεσίες για όσες βιταμίνες και ανόργανες ουσίες χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων και για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα, για όσες ουσίες χρησιμοποιούνται και ως πρόσθετα, θα εφαρμόζεται η Οδηγία 2008/84/ΕΚ, σχετικά με ειδικά κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (βλέπε ), ενώ για όσες χρησιμοποιούνται και ως χρωστικές, θα ισχύει η Οδηγία 2008/128/ΕΚ (βλέπε ). Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία, θα εφαρμόζονται γενικώς αποδεκτά κριτήρια καθαρότητας, συνιστώμενα από διεθνείς οργανισμούς. της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 953/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τους καταλόγους ανόργανων ουσιών που μπορούν να προστίθενται σε τρόφιμα της Επιτροπής, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους βιταμινών και ανόργανων συστατικών και των μορφών τους που μπορούν να προστεθούν σε τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων διατροφής.

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας)

Πρόσθετα, Λοιπές Κατηγορίες ΠροσθέτωνΠρόσθετα, Χρωστικές

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει:

-       Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή φακέλου, ώστε μια βιταμίνη, ανόργανο συστατικό ή σκεύασμά τους να ενταχθεί στον κατάλογο των επιτρεπόμενων ουσιών

-       Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 307/2012 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

-       Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 489/2012 για θέσπιση κανόνων εφαρμογής του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

 
Η Επιτροπή τέλος, τηρεί μητρώο με: 

 • 1. τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά που μπορούν να προστίθενται στα τρόφιμα ως έχουν στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • 2. τα σκευάσματα βιταμινών και τις ανόργανες ουσίες που μπορούν να προστίθενται στα τρόφιμα ως έχουν στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • 3. τις ανώτατες και τις κατώτατες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων συστατικών οι οποίες μπορούν να προστίθενται στα τρόφιμα και τους τυχόν σχετικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο
 • 4. τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές διατάξεις για την υποχρεωτική προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών που αναφέρεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006
 • 5. τους τυχόν περιορισμούς όσον αφορά στην προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006
 • 6. τις ουσίες για τις οποίες έχουν υποβληθεί φάκελοι όπως προβλέπεται στο άρθρο 17(1)(β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006
 • 7. τις πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006, καθώς και τους λόγους καταχώρησής τους
 • 8. τις πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που καταγράφονται στο Παράρτημα III, Μέρος Γ, των οποίων η χρήση γενικώς επιτρέπεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 8(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006

Τροποποιήσεις Κανονισμού 1925/2006

Κανονισμός 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

Κανονισμός 1161/2011

Κανονισμός 1170/2009

Κανονισμός 108/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα


Ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού 1925/2006, μπορείτε να δείτε εδώ.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Επισήμανση τροφίμων


Σεμινάριο

Σύμβουλος ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Σεμινάριο

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • mebgal
 • jerrys
 • hlios
 • umbrellas
 • gyros
 • minerva
 • vinum
 • katselis
 • kefir
 • eurosnack
 • galh
 • seven2seven
 • spitiko
 • estrella
 • subito
 • pizza-fan
 • sofis
 • KRITIKOS
 • akritidis
 • roumel
 • santo-wines
 • to-ellhniikon
 • tiganies-kai-sxares
 • prassas
 • argos
 • makedonia
 • foul-meze
 • ep
 • lepetit
 • talgo
 • tsagkas-foods
 • FAMIGLIANO
 • agrifredda
 • lina
 • aferof
 • alexoudi
 • elliniki-nostimia
 • meletiadis
 • miltos
 • panagopoulos
 • dimitrakas
 • ab-vasilopoulos
 • falafel
 • leontiadh
 • papaioanou
 • ouzounoglou
 • zakoma
 • green-pack
 • kitchen-bar
 • habanera
 • royal-hotel
 • enkarpw
 • parfait
 • marws
 • taste-hellas
 • giradiko
 • akadhmia
 • kunrol
 • 4all
 • mart
 • patafritas
 • allotino
 • molos
 • spoon
Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

Κέντρο Συμβούλων Επιχειρήσεων τροφίμων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαήλ Χουρμούζη 18,
Θεσσαλονίκη 544 53
Τηλ.: 2310328008
Fax. :2310437922